Co musisz wiedzieć o CIS?

Pracując i rozliczając się w branży budowlanej musisz znać poniższe nazwy

Contractor = wykonawca. Firma budowlana lub biuro architektów bezpośrednio odpowiedzialne za wykonanie zlecenia.

Subcontractor = podwykonawca. Osoba self-employed lub firma LTD, która wykonuje określone zadanie według umowy z kontraktorem.

UTR Unique Taxpayer Reference = jest to 10-cyfrowy numer podatnika w UK niezbędny do rozliczenia z HMRC. Jeśli pracujesz legalnie, chcesz mieć odprowadzany podatek z tytułu CIS musisz być zarejestrowany w HMRC jako osoba samozatrudniona (self employed) lub musisz mieć zarejestrowaną firmę LTD

Company registration number = jeśli wykonujesz zlecenia jako firma LTD to musisz podać swojemu wykonawcy numer rejestracyjny swojej firmy

NIN National Insurance Number = numer ubezpieczenia społecznego. Nadawany osobie indywidualnej raz, na całe życie.

CIS300 (contractors’s monthly return) = comiesięczny raport składany do HMRC uwzględaniający ilość subcontractorów, ich wypłaty oraz wysokość odprowadzonego za nich podatku

Payment certificate = ważny dla podwykonawcy (subcontractora), comiesięczny certyfikat podsumowujący wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc podatkowy wraz z wyszczególnioną wysokością odprowadzonego podatku CIS

Subcontractor payslip = dokument, który zawiera skumulowane podsumowanie wysokości odprowadzonego podatku CIS, najbardziej przydatny przy rozliczeniu rocznym

Karta CSCS = niezbędna do pracy na budowie, są różne karty CSCS w zależności od wykonywanej pozycji

 

Jak rozliczać CIS?

Zostaw to nam, zrobimy to za Ciebie. Jeśli jeszcze nie prowadzimy księgowości Twojej firmy, skontaktuj się z nami. My za Ciebie przeprowadzimy wszystkie rozliczenia. Jeśli będzie taka potrzeba, przedstawimy Ci niezbędne symulacje finansowe, abyś dobrze rozumiał komu płacisz, za co i do kiedy.

 

Wytłumaczymy Ci co i jak?

Dla wykonawców (Contractors)

Dla wykonawców (Contractors)

 • Jakie dokumenty musisz przekazać podwykonawcom (Subcontractor’om)
 • Na jaką kwotę odliczamy podatek CIS (jak poprawnie rozliczyć materiały oraz VAT)
 • Do kiedy oraz jaką kwotę należy zapłacić do HMRC
 • Jakiego rodzaju dokumenty musisz przechowywać, na wypadek kontroli skarbowej

Dla podwykonawców (Subcontractors)

Dla podwykonawców (Subcontractors)

 • Jak wystawiać invoice dla wykonawców za swoją pracę
 • Jakich dokumentów wymagać od wykonawcy (Contractor’a)
 • Jakiego rodzaju dokumenty musisz przechowywać, na wypadek kontroli skarbowej
 • Jak rozliczyć swój podatek na koniec roku podatkowego

Co musisz wiedzieć jako CIS Contractor

Należy pamiętać, że rejestracja CIS nie jest opcjonalna, to wymóg HMRC dotyczący wszystkich prac związanych z ogólnie rozumianą branżą budowlaną (z drobnymi wyjątkami). Musisz zarejestrować się jako CIS Contractor jeśli:

 • Płacisz podwykonawcom za ich pracę w sektorze budowlanym
 • Twoja firma nie wykonuje bezpośrednio prac budowlanych, ale wydajesz rocznie więcej niż 1 milion funtów na prace budowlane

Możesz być osobą samozatrudnioną, w spółce limited lub partnership.

Co musisz wiedzieć jako CIS Subcontractor

W twoim najlepszym interesie leży zarejestrowanie swojej działalności w HMRC jako CIS Subcontraktor, ponieważ to decyduje o wysokości składki podatkowej potrącanej za Ciebie przez Contractor’a.

 • Jeśli nie jesteś zarejestrowany jako CIS Subcontractor potrącane jest 30%
 • Jeśli jesteś zarejestrowany jako CIS Subcontractor potrącane jest tylko 20%

W schemacie CIS contractor musi odliczać składki od Twojego wynagrodzenia i przekazać tą kwotę do HMRC na poczet Twojego podatku. Twój wykonawca nie odlicza podatku CIS od kosztów poniesionych przez Ciebie na materiały.

Czego musisz przestrzegać jako CIS Contractor

1 Zarejestrować się na CIS zanim zlecisz pierwsze zadanie dla subkontraktora.

2 Sprawdzić, czy powinieneś zatrudnić daną osobę (na payrollu, czyli liście płac), zamiast współpracować na zasadzie kontraktor-subkontraktor. Możesz zostać ukarany, jeśli okaże się, że dana osoba powinna być zatrudniona zamiast wykonywać pracę jako podwykonawca.

3 Sprawdzić w HMRC, czy Twój subkontractor jest zarejestrowany na CIS, aby płacić za niego standardowy, 20% podatek. Pamiętaj, że jeśli nie jest on zarejestrowany, musisz odprowadzić za niego wyższy, 30 % podatek.

4 Płacąc subkontraktorom, musisz odliczać część wypłacanego wynagrodzenia i wpłacać pieniądze do HMRC. Odliczona część wynagrodzenia traktowana jest jako zadatek na poczet podatku.

5 Co miesiąc musisz zaraportować do HMRC wysokość wynagrodzenia wypłaconego każdemu z subkontraktorów. Należy również zatrzymać potwierdzenie każdej zaraportowanej i wypłaconej kwoty oraz przedłożyć takie potwierdzenie każdemu z subkontraktorów, gdyż jest to im potrzebne do co rocznego rozliczenia z HMRC. Pamiętaj, że jeśli w czasie kontroli skarbowej, nie jesteś w stanie przedłozyć takich dokumentów, może zostać naliczona Ci kara.

6 Poinformować HMRC o każdej zmianie związanej z prowadzeniem Twojego interesu.

Czego musisz przestrzegać jako CIS Subontractor

1 Być samozatrudninym (self employed), lub reprezentować limited company (spółkę LTD).

2 Jeśli pracujesz jako podwykonawca, powinieneś się zarejestrować jako CIS subkontractor.

3 Domagaj się od wykonawcy certyfikatów/payslipów dla CIS subcontractora, które są dla Ciebie niezbędnym dowodem na wykonaną pracę oraz odprowadzony za Ciebie podatek CIS. My takie certyfikaty dostarczamy każdego miesiąca wszystkim naszym klientom, którzy są zobowiązani przekazać je swoim subcontractorom.

4 Pamiętaj! Jeśli nie zarejestrujesz się jako CIS podwykonawca (subcontractor), wtedy Twój wykonawca (contractor) musi odjąć 30% Twojego wynagrodzenia jako wpłatę do HMRC na poczet Twojego podatku.

5 Dopilnuj wszelkiej niezbędnej dokumentacji, którą musi dostarczyć Ci Twój wykonawca!

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie?

SKONTAKTUJ SIĘ